Workspace Management

De gebruiker centraal, want uiteindelijk zijn zij degene die de doelstellingen van het bedrijf dienen te verwezenlijken. Daarvoor heeft de gebruiker een herkenbare werkplek nodig. Eén die hij in alle omstandigheden herkend en waar hij zijn applicaties, toegang tot data, printers en instellingen altijd kan terug vinden. Een werkplek waar snel en slim mee te werken is zonder onnodig oponthoud of omslachtige handelingen. Daarnaast dient de beheerder te beschikken over krachtige tools om deze vraagstukken te kunnen realiseren, centraal, snel en efficiënt.